Feladattípusok

Egyre több feladattípus áll rendelkezésre:

Offline tevékenység

Ez akkor hasznos, amikor a feladat végrehajtása a Moodle-on kívül történik. Ez történhet az interneten máshol, vagy osztályban.

A tanulók látják a feladat leírását, de nem tölthetnek fel állományokat stb. A pontozás a szokásos módon történik, a tanulók pedig értesülnek a kapott pontokról.


Online szöveg

Ez a feladattípus szöveg szokásos szövegszerkesztővel való szerkesztését jelenti. A tanárok pontozhatnak online, a sorok közé megjegyzéseket vagy változtatásokat szúrhatnak be.

(Ha ismeri a Moodle korábbi változatait, ez a feladattípus a régi naplómodullal azonos szerepet tölt be.)


Egyetlen állomány feltöltése

Ez a feladattípus minden résztvevő számára egy tetszőleges típusú állomány feltöltését teszi lehetővé.

Ez lehet Word dokumentum, kép, tömörített weboldal, bármi, aminek a leadásával megbízza a tanulókat.


Állományok tetszőleges feltöltése

Ez a feladattípus minden résztvevő számára egy vagy több, tetszőleges formájú állomány feltöltését teszi lehetővé. Feltölthetők Word-dokumentumok, képek, tömörített portálok, bármi, amit a tanulóknak le kell adni.

Ennél a típusnál feltölthet több válaszállományt. A válaszállományok feltölthetők leadás előtt is, így a résztvevők különféle állományokkal dolgozhatnak.

A résztvevők megjegyzéseket fűzhetnek a leadott állományokhoz, írhatnak az az előrehaladásról, illetve bármely egyéb szöveges információt csatolhatnak.

Ezen feladattípus leadását a résztvevőknek maguknak kell lezárni. Az adott állapotot bármikor megtekinthetik. A befejezetlen feladatok "piszkozat" megjelölést kapnak. Bármely osztályozatlan feladatot visszaállíthat piszkozattá.


Az összes súgó mutatója
A súgó megjelenítése English nyelven.